Jujutsu

Jujutsu, som betyder ungefär ”följsam metod” är en japansk kampkonst med rötter som går långt tillbaka i historien. Stilen har blivit väldigt populär på senare år. Jujutsu går ut på att oskadliggöra motståndare utan att använda stor fysisk styrka. Det finns flera olika skolor inom denna stil som fokuserar på olika tekniker. Inom några traditioner spelar strid med vapen en viktig roll men det vanligaste är att det handlar om obeväpnad kamp mellan två utövare. Slag och sparkar förekommer men i huvudsak handlar det om nedtagningar och olika grepp samt om försvarstekniker. I den här artikeln ska vi titta på några av de faktorer som gjort stilen populär.

Jujutsu som självförsvar

Jujutsu kan se ut så här

Just det faktum att denna stil kan utövas av alla, oavsett ålder och fysisk styrka har gjort den populär bland utövare som vill kunna försvara sig. En teknisk skicklig men småvuxen person som är expert på denna stil har en bra chans att kunna hävda sig mot en betydligt större och starkare motståndare. Det spelar inte så stor roll hur mycket muskler man har om någon på ett ögonblick bryter av ens finger eller använder benen till att genomföra en strypning. Inom jujutsu lär man sig även försvar mot angrepp med knivar och andra tillhyggen. Olika tekniker inriktade på angriparens handled kan vara perfekta för att avväpna en motståndare.

Jujutsu är erkänt effektivt för kvinnor som vill kunna försvara sig mot angrepp från män med större atletisk förmåga. Något man ofta tar hänsyn till inom denna kampsport är att självförsvar utifrån de rådande lagarna. Det handlar då inte om strid på liv och död utan om att oskadliggöra och kontrollera sin motståndare utan att ta till överdrivet våld och orsaka permanenta skador. Det svenska ”Durewallsysemet” är särskilt utformat utifrån denna princip och fungerar utmärkt på berusade och narkotikapåverkade personer. Det är också en stil som inte leder till lika många skador på träningarna som stilar med mer fokus på offensiva tekniker.

Jujutsu och MMA

Att denna stil fungerar i verkliga kampmoment utan regler bevisas av de stora framgångar som jujutsu-utövare haft inom Mixed Martial Arts (MMA). MMA handlar om att kampsportsutövare med olika bakgrund ska kunna mötas på lika villkor med så få regler som möjligt. Det har gång på gång visat sig att till exempel en renodlad brottare, boxare eller kickboxare har svårt att hävda sig mot experter på jujutsu. Detta trots att tekniker som brytning av fingrar och tår är förbjudna inom MMA. Idag väljer många som satsar hårt på MMA att studera någon av jujutsun´s stilar som komplement till vad de redan är bra på.

Det är framförallt i Brasilen som jujutsu utvecklats till en stil som är gångbar inom MMA. Där kallar man det för Brazilian jiujitsu och flera av de högst rankade utövarna av sporten idag satsar nästan enbart på detta. De är experter på att ta ner motståndaren på golvet och på att avsluta kampen snabbt. Antingen genom att motståndaren ger upp på grund av smärta eller genom en kvävning som ofta leder till att domaren bryter matchen efter det att den drabbade svimmat av.

Jujutsu är självförsvar och idrott

Jujutsu är en av de bästa kampsporterna för alla som vill vill lära sig en effektiv form av självförsvar som inte bygger på fysisk styrka. Här är det teknikerna som är det viktiga och en småvuxen och till åren kommen kvinna har faktiskt en bra chans att oskadliggöra en stark ung man på några sekunder, om hon är tillräckligt skicklig inom jujutsu. Idag har framförallt Brazilian jiujitsu blivit populärt eftersom det är så effektivt inom Mixed Martial Arts. Det finns även många renodlade jujutsu-tävlingar där slag och sparkar inte är tillåtna men där man håller på tills någon gett upp. Inom denna kampsport förekommer graderingar, att ta det svarta bältet är något som inspirerar många utövare.