Aikido

Aikido är idag en av de mest populära kampkonsterna från Japan och i Sverige finns grupper av utövare på många orter. Det förekommer flera olika stilar inom aikido men de flesta har det gemensamt att de är helt inriktade på försvar under former som kan beskrivas som en slags dans eller som poesi i rörelse. Aikidon grundades av Morihei Ueshiba på 1920-talet. Han var inspirerad av såväl traditionell stridsträning för samurajer som shintoistisk ickevåldsfilosofi. Det handlar alltså om brytpunkten mellan våld och ickevåld. Erfarenhet inom denna kampkonst uttrycks genom graderingar och inom vissa stilar övar man även med olika former av vapen. Träning med inriktning på renodlat självförsvar är ovanligt och detta är heller inte ett system för dem som vill tävla i kampsport.

Aikido, ”den harmoniska kraftens väg”

Grunden i denna kampkonst är att påverka motståndarens rörelser utan att konfrontera dem. En attack blockeras inte, det ideala är att uppnå kontroll över motståndaren genom att förlänga och förändra dennes egna rörelser så att han eller hon tycks neutralisera sig själv, i en åskådares ögon. Hur stor eller stark man är, är inte särskilt viktigt inom aikido. Det förekommer sällan sparring på träningarna, man övar istället på tekniker, utan att försöka nedgöra varandra. På så sätt är aikidon mer lik dans än kampsport. Det är väldigt sällsynt med tävlingar inom aikidon. Aikido kan översättas till vägen som förenar krafter, eller den harmoniska kraftens väg. De flesta som sett en aikidouppvisning kan nog hålla med om att stilen har ett mycket passande namn

Den typiske aikidostudenten är ointresserad av kampmoment men inspirerad av japansk livsfilosofi. Mrihei Ueshiba, stilens grundare, var själv starkt influerad av den religiösa traditionen Oomoto-kyo, en modern form av shintoism som handlar mycket om fred och harmoni på såväl det personliga planet som i världen. Det är en av anledningarna till att aikido idag handlar så lite om kamp och så mycket om energier och riktningar i olika rörelser. I läran om energi inom traditionen har det mytiska begreppet Ki (kan även stavas qi), en central roll. Det är en slags kraft som kan användas inom olika förändringsprocesser men också i enkla rörelser. Detta är även ett viktigt begrepp inom traditionell kinesisk medicin.

Aikido som självförsvar

Det ideala utfallet när denna kampkonst praktiseras i samband med en verklig attack, är att såväl den som anfaller som den som försvarar sig ska gå oskadade ur situationen. Till exempel poliser och vakter på boenden för psykiskt instabila människor vill ofta uppnå precis detta och har därför nytta av att vara aikidoutövare. Det finns dock många kampsporter som fokuserar mer på att vara effektiva i en man mot man situation där det handlar om att överleva eller om att göra sin motståndare försvarslös. Många som ägnar sig åt aikido är av den uppfattningen att stilen kan leda till en slags trygghet som gör att man inte är lika benägen att hamna i våldsamma situationer.

Kampsportsutövare som är inriktade på tävling med full kontakt eller på rent självförsvar menar ofta att aikido kan kan vara ett bra komplement till en annan kampsport. Det beror på att man inom aikidon blir något av en expert på balans och viktfördelning och det kan man ha stor nytta av i många sammanhang. Det faktum att övningar med vapen kan förekomma inom vissa stilar innebär givetvis att utövarna får kunskaper som kan komma till pass i en verklig kampsituation där angriparen är utrustad med till exempel en käpp, kniv eller ett baseballträ. Aikidoutövare kallas ofta för ”vindkrigare”, det är lätt att förstå när man ser de svepande rörelserna som förstärks av de vida byxor man använder sig av inom traditionen. Det finns även oberoende stilar med sitt upphov i aikido som fokuserar mer på effektivt självförsvar.

En kampkonst för fredsälskare

Utövare av Aikido kallas ofta "vindkrigare

Aikido är en annorlunda kampkonst som kan sägas handla om att göra om våld till något som är vackert att titta på. Aikido kan utövas av nästan vem som helst och många grupper har en blandning av utövare i olika åldrar som tränar tillsammans. Detta är troligtvis en av de bästa stilarna för dig som vill uppnå något med dig själv som människa snarare än att bara bli bättre på att försvara dig. Aikidon är definitivt inget för dem som tävla i kampsport. Visst utlopp för sin tävlingsinstinkt kan man dock få eftersom det förekommer graderingar.

Aikido handlar mindre om att utveckla atletiska förmågor än om en solning i den djupare mening i olika rörelser. Det är därför många av de skickligaste utövarna har uppnått en hög ålder. Man slutar inte att utvecklas bara för att man blir äldre. Flera kända aikidoutövare har varit framträdande antivåldsaktivister och engagerade i fredsrörelsen. Hur viktigt det filosofiska inslaget är bland utövarna idag varierar mycket mellan olika grupper.